Патентний повірений України

Патентний повірений України

Анатолій Антонович НАЗАРЕНКО

ПРЕДСТАВНИК У СПРАВАХ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 62 Головна
 Послуги
 Корисне
 Назаренко А.А.
 Контакти
 Посилання


English | Русский

                ГоловнаПослугиРеєстрація авторських прав


Реєстрація авторських прав

Авторське право


Авторське право - інститут цивільного права, є складовою системи об’єктів інтелектуальної власності, що регулює відносини, які пов’язані з використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Авторські права як результат творчої діяльності людини по створенню творів науки, літератури і мистецтва, регулюється національними законами і міжнародними конвенціями.

Авторське право розповсюджується на закінчені або незакінчені твори, які є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення і достоїнства твору, а також способу його виконання.

Авторські права на твір літератури, науки, мистецтва виникають і охороняються з дати створення твору.

Авторське право діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті.

Право автора на твір, співавторство, розподіл авторських винагород можна оформити авторським договором.

Авторський договір - угода про використання твору науки, літератури або мистецтва, яке укладається автором з видавцем, виконавцями і іншими користувачами авторських творів. Авторський договір може бути укладений правонаступником автора. Укладання авторського договору обов’язкове, окрім випадків, передбачених законом. Зазвичай авторський договір укладається в письмовій формі і реєструється.


Об’єкти авторського права


Об’єкти авторського права це твори в галузі науки, твори літератури і твори мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті та інше);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Охорона авторських прав


Охорона авторських прав регулюється міжнародними конвенціями і національними законами.

Найбільш відомими міжнародними конвенціями є:

Всесвітня конвенція про авторське право – конвенція, підписана в Женеві 6 вересня 1952р. і набрала силу 16 вересня 1955р. Держава, приєднавшись до Конвенції, зобов’язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав автора і всіх інших власників, авторських прав на літературні, наукові і художні твори.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року є найстарішою і багатосторонньою Міжнародною конвенцією та встановлює більш високий, в порівнянні зі Всесвітньою конвенцією, рівень охорони авторських прав. При визнанні авторських прав, в першій редакції конвенції, виходили з територіального принципу – охорона авторських прав визнавалась за твором, вперше опублікованим на території держави – члена конвенції, не залежно від національності автора.

Також, охорона авторських прав в Україні здійснюється згідно норм Закону України ‛Про авторське право і суміжні права‛, який регулює:

 • особисті немайнові права і майнові права авторів і їх правонаступників, пов’язаних із створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва;
 • авторське право, і права виконавців, виробників фонограм та відеограм, і організацій мовлення;
 • суміжні права.

Навіщо реєстрація авторських прав?


Навіщо реєстрація авторських прав? Навіщо витрачати кошти на реєстрацію авторських прав, якщо за законом вони і так мої? Ці питання постають досить часто, адже виникнення авторського права, права на твір літератури, твір науки, твір мистецтва не потребує обов’язкової державної реєстрації.

Завжди потрібно пам’ятати про презумпцію авторства, автором є особа, зазначена як автор на оригіналі або екземплярі твору, доки не доведено зворотне.

Зовсім, не рідкі випадки присвоєння чужого результату творчої діяльності або використання твору без згоди автора. До них можна віднести недобросовісну діяльність деяких видань, організаторів виставок, копірайтерів, розробників web-сайтів, редакторів, укладачів різноманітних збірників та інше.

Іншими словами, при виникненні суперечок відносно авторства або спорів пов’язаних з незаконним використанням твору (без згоди автора і без виплати йому винагороди), необхідно підтвердити свої авторські права - авторство, достатніми доказами може бути екземпляр твору з зазначенням на ньому дати виникнення авторських прав, а також ім’я самого автора.

Також одним з таких доказів може бути добровільна реєстрація свого твору. Наявність Свідоцтва про реєстрацію дозволить якісно захистити авторське право. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір фіксує: назву твору, дату пріоритету (дату реєстрації), інформацію про автора твору, правовласника твору (авторські майнові права).

Таким чином, сам факт реєстрації, не тільки робить захист авторських прав більш ефективним, але й буде превентивним механізмом для несанкціонованих дії іншими особами.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, авторське право, реєстрація авторських прав, Свидетельство о регистрации авторского права на произведение, авторское право, регистрация авторских прав, copyright registration, copyright

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твірРеєстрація авторського права


Реєстрація авторського права в державних органах України здійснюється у відповідності до Закону України ‛Про авторське право і суміжні права‛.

Існує два види реєстрації авторських прав:

 • Реєстрація авторських прав на твір:
  • Авторське право на твір (літературний, графічний, музичний, кінематографічний, аудіовізуальний);
  • Авторське право на службовий твір.

 • Реєстрація договору, щодо права автора на твір:
  • Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
  • Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору;
  • Реєстрація договору про передачу не виключного права на використання твору.

Окремо необхідно виділити важливість реєстрації авторських прав для встановлення дати створення твору, визначення пріоритетних прав на твір, відліку майнових авторських прав.

Отримавши охоронний документ на авторське право - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, автор не має перешкод комерціалізувати майнові права інтелектуальної власності:

 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір дає виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі забороняти таке використання виключне право дозволяти використовувати твір;
 • авторське право, як об’єкт інтелектуальної власності можна оцінити, поставити на баланс підприємства, в якості нематеріального активу;
 • - передати авторські права на твір, відчуження права автора, передавати виключне право на використання твору, передавати не виключне право на використання твору. Передача майнових прав, може бути, оформлена ліцензійним договором, договором передачі прав, авторським договором.

Перелік творів авторського права, що можуть бути зареєстровані, представлено наступними творами науки, літератури і мистецтва::

 • розповіді, повісті, романи віршовані твори;
 • сценарії драматургічних творів;
 • кіносценарії, у тому числі художніх фільмів, мультиплікаційних фільмів, документальних та інших аудіовізуальних творів;
 • сценарії телевізійних передач, сценарії телефільмів, телесеріалів;
 • сценарії шоу-програм;
 • авторські описи ігор, вікторин, лотерей;
 • описи і сценарії проведення конкурсів;
 • літературні і видавничі проекти;
 • статті, брошури;
 • наукові роботи, рукописи наукових розробок;
 • рукописи підручників і учбових посібників;
 • рукописи різних методик і методичних рекомендацій по різним галузям науки, у тому числі навчання, викладання, авторські колекції творів;
 • переклади літературних, технічних і інших текстів;
 • збірники літературних, художніх, фотографічних, дизайнерських та інших творів;
 • каталоги, словники, енциклопедії та інші укладальні твори;
 • твори живопису, скульптури, дизайну, графіки;
 • графічні розповіді, комікси;
 • твори архітектури;
 • фотографічні твори;
 • архітектурні і дизайнерські проекти;
 • геологічні, географічні та інші карти і плани;
 • ескізи товарних знаків, логотипів, емблем.

Реєстрація авторських прав

                ГоловнаПослугиРеєстрація авторських прав

Home | Nazarenko ©
Copyright 2006-2007.

Патентний повірений України
Анатолій Антонович Назаренко
03179, Київ-179, а/с 233, Україна
Тел./факс (044) 424-55-93; моб. +38 (067) 765-30-21
http://www.patagent.kiev.ua   patagent@ukr.net
Р/р 37396004 Святошинське відділення "Ощадбанк" № 8069/0413 в м. Києві
МФО 320218, код ЄДРПОУ 02760560