Патентний повірений України

Патентний повірений України

Анатолій Антонович НАЗАРЕНКО

ПРЕДСТАВНИК У СПРАВАХ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 62 Головна
 Послуги
 Корисне
 Назаренко А.А.
 Контакти
 Посилання


English | Русский

                ГоловнаПослугиРеєстрація винаходу


Реєстрація винаходу

Що таке винахід?

Сектор виробництва у своєму розвитку використовує досягнення науки і техніки, але у свою чергу, для досягнення вищих і якісних результатів виробництва, ставить перед наукою все нові й нові висоти, проблеми, завдання, на які наука шукає відповіді. Відповідь науки виробництву – винахід.

Винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід може бути представлений як пристрій, спосіб, речовина, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин.

Винахід – це технічне рішення, що є новим, може бути корисно застосовано у господарській діяльності, а також має практичне призначення.

Окремо виділяють секретний винахід і службовий винахід.

Секретний винахід - винахід, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід - винахід, створений працівником:

 • у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
 • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Винахід, як об’єкт промислової власності, отримує правову охорону держави після визнання офіційними експертами та посвідчується охоронним документом – патент.

Охоронний документ на винахід – Патент на винахід.


Патент на винахід, патент на изобретения, invent patent, реєстрація винаходу, регистрация изобретения, invention registration

Патент на винахід
Навіщо реєстрація винаходу?

Реєстрація винаходу не є обов’язковою процедурою. Винахід можна захистити як ноу-хау та через процедуру комерційної таємниці, але це не завжди ефективно.

Реєстрація винаходу дозволяє заявити суспільству про свої майнові і немайнові права.

Патент на винахід поширюється на територію країни в якій він зареєстрований.

Реєстрація винаходу повинна відповідати умовам патентоздатності. Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено три умови патентоздатності:

 • винахідницький рівень;
 • новизна (не є частиною рівня техніки);
 • придатність для промислового використання.
Патент на винахід відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" надає його власникові наступні права:
 • виключне право на використання винаходу за своїм розсудом;
 • право забороняти іншим особам використовувати винахід без вашого дозволу;
 • право на судові розгляди проти несанкціонованого використання винаходу і вимагати від порушника відшкодування збитків в зв’язку з використанням;
 • відчужувати (передавати, продавати) свої права на винахід;
 • право розпочати власне виробництво продукту, з використанням запатентованого винаходу;
 • внести майнове право власності на винахід або право на його використання як долю у статутний фонд підприємства, що створюється або вже існує, тобто використовувати зазначені права як нематеріальний актив.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

Права, якими наділяється власник патенту на винахід, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Патент України на винахід (Деклараційний патент України на секретний винахід) діє тільки на території України.


Реєстрація винаходу.

Право власності на винахід підтверджується наявністю патенту на винахід. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років з дати подання заявки на реєстрацію винаходу.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років з дати подання заявки на реєстрацію винаходу.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин інше, для використання якого потрібен дозвіл відповідного органу влади, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює терміну між датою подання заявки на реєстрацію винаходу та датою одержання дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Фізична або юридична особа, котра бажає отримати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент). Приймання, розгляд та проведення експертизи заявок виконується у відповідності з "Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель".

Заявку на реєстрацію винаходу може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений). Іноземні особи та особи без громадянства, реалізують свої права на подання заявки, лише через патентних повірених.

Заявка на реєстрацію винаходу складається з:

 • заява про видачу патенту України на винахід;
 • опис винаходу;
 • формула винаходу;
 • креслення (якщо на них є посилання в описі винаходу);
 • реферат.

Обсяг прав охорони, що надаються власнику патенту на винахід, визначається формулою винаходу.

Реєстрація винаходу

                ГоловнаПослугиРеєстрація винаходу

Home | Nazarenko ©
Copyright 2006-2007.

Патентний повірений України
Анатолій Антонович Назаренко
03179, Київ-179, а/с 233, Україна
Тел./факс (044) 424-55-93; моб. +38 (067) 765-30-21
http://www.patagent.kiev.ua   patagent@ukr.net
Р/р 37396004 Святошинське відділення "Ощадбанк" № 8069/0413 в м. Києві
МФО 320218, код ЄДРПОУ 02760560