Патентний повірений України

Патентний повірений України


Анатолій Антонович НАЗАРЕНКО

ПРЕДСТАВНИК У СПРАВАХ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 62 Головна
 Послуги
 Корисне
 Назаренко А.А.
 Контакти
 Посилання


English | Русский

Послуги, що надає Патентний повірений України

 • Заявка на реєстрацію прав власності. Підготовка заявки, подання її на реєстрацію і супровід по експертизі до отримання офіційного документу: Патент на винахід, Патент на корисну модель; Патент на промисловий зразок; Свідоцтво на товарний знак (Свідоцтво на знак для товарів і послуг, фірмове найменування, найменування продукту, найменування місця походження товару, етикетка та ін.) з метою отримання охоронного документу, що забезпечують Заявнику (юридичній, фізичній особі, автору) виключне право власності.

 • Ліцензійний договір. Підготовка Ліцензійних договорів (договорів) на сумісне використання, переуступку, переоформлення на нового власника, передачу (продаж) прав власності, офіційне наділення правами розпоряджатись власністю (правами), що надається Свідоцтвом на товарний знак (свідоцтво на знак для товарів і послуг) і патентами на винаходи, патентами на корисні моделі, патентами на промисловий зразок.

 • Внесення змін. Внесення змін до Держреєстру, у Свідоцтво на товарний знак і в Патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок. Продовження терміну дії Патенту і терміну дії Свідоцтва після закінчення їх строку.

 • Супровід. Супровід діючих охоронних документів об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі продовження дії Свідоцтв на товарний знак (фірмового найменування підприємства), оплата мита за підтримання дії Патентів. Супровід прискореної експертизи і прискореної реєстрації товарних знаків (знаків для товарів і послуг).

 • Розробка, дизайн. Розробка товарних знаків, логотипів, фірмових найменувань з подальшою їх реєстрацією з метою отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг (в Україні, СНД та інших країнах).

 • Експертний висновок на патентну чистоту. Виконання прогнозних перевірок на предмет можливого порушення прав власності об’єктів інтелектуальної власності; проведення експертиз об’єктів на новизну, патентну чистоту, патентоспроможність, перед патентуванням технічних рішень (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) і/або реєстрацією товарного знака, купівлею ліцензій, виконанням проектних робіт, поставкою за межі України та ін.

 • Класифікація товарів та послуг. Розширення видів діяльності (дореєстрація) вказаних в Свідоцтві на товарний знак, в тому числі виконання робіт по рекласифікації товарів і послуг у відповідності з українською редакцією МКТП.

 • Міжнародна реєстрація. Міжнародна реєстрація винаходу, міжнародна реєстрація корисної моделі, міжнародна реєстрація торгівельної марки. Підготовка до реєстрації матеріалів міжнародних заявок і їх супровід до отримання офіційної реєстрації в країнах патентування на винахід і корисну модель; промисловий зразок; товарний знак (знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, найменування товару, найменування місць походження товару та ін.), в тому числі зареєстрованих в Україні та інших країнах.

 • Патентування в країнах СНД. Підготовка заявок на винахід, корисні моделі, промислові зразки, з метою отримання охоронних документів в країнах СНД та інших країн Світу по процедурам, встановленими країнами патентування.

 • Патентні дослідження. Виконання робіт, пов’язаних з патентними дослідженнями у відповідності з ДСТУ 3575-98 та ДСТУ 3574-98 (з підготовкою Звіту про патентні дослідження, патентного формуляру, інформаційної карти).

 • Страхування ризиків об’єктів інтелектуальної власності. Супровід договорів, укладених з страховими компаніями, пов’язаних зі страхуванням вірогідних ризиків від недобросовісного використання предметів інтелектуальної власності; порушенням і недобросовісним використанням предметів інтелектуальної власності та ін.

 • Юридичні послуги з інтелектуальної власності та патентного права. Надання юридичних послуг, що стосуються питань порушення і дотримання прав власності, в тому числі патентних прав; забезпечення захисту прав на об’єкти промислової власності і авторського права; вирішення питань, пов’язаних з виплатами авторської винагороди, підготовкою позивних заяв; також консультування щодо порушенням прав власності, при розгляді справ в судах та ін.

 • Захист від недобросовісної конкуренції. Консультація стосовно недобросовісного використання прав власності, предметів інтелектуальної власності, в тому числі з метою отримання винагороди за використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків (Патентів) і Свідоцтв на торгівельну марку (Свідоцтво на знак для товарів і послуг).

 • Ділове листування. Підготовка ділових листів-відповідей по запитам експертизи, ділових листів по порушенням прав власності; підготовка листів-претензій, щодо порушеного права власності.

 • Авторське право, суміжні права. Забезпечення захисту предметів авторського і суміжного права; Реєстрація авторського права та супровід до отримання Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, реєстрація договорів щодо права автора на виконання, реєстрація договорів щодо права автора на твір.

  Всі зазначенні процедури приймаються і виконуються на основі договірних зобов’язань сторін в найкоротший термін.

Патент на винахід, патент на изобретения, invent patent, реєстрація винаходу, регистрация изобретения, invention registration
Патент на корисну модель, патент на полезную модель, patents useful models, реєстрація корисної моделі, регистрация полезной модели, useful model registration
Патент на промисловий зразок, Патент на промышленный образец, patents industrial Design, реєстрація промислового зразка, регистрация промышленного образца, industrial design registration
Свідоцтво на знак для товарів і послуг, Свідоцтво на торгівельну марку, реєстрація торгівельної марки, Свидетельство на знак для товаров и услуг, свидетельство на право собственности торговой марки, Регистрация торговой марки
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, авторське право, реєстрація авторських прав, Свидетельство о регистрации авторского права на произведение, авторское право, регистрация авторских прав, copyright registration, copyright

Патент на винахід

Патент на корисну модель

Патент на промисловий зразок

Свідоцтво на знак для товарів
і послуг

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Патентний повірений України

Професійні послуги в області інтелектуальної власності, а саме: реєстрація прав власності, що відносятся до предметів промислової власності і авторського права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки, авторське право, патенти, свідоцтва)

     реєстрація торгівельної марки
     реєстрація винаходу
     реєстрація корисної моделі
     реєстрація промислового зразка
     реєстрація авторських прав

Home | Nazarenko ©
Copyright 2006-2007.

Патентний повірений України
Анатолій Антонович Назаренко
03179, Київ-179, а/с 233, Україна
Тел./факс (044) 424-55-93; моб. +38 (067) 765-30-21
http://www.patagent.kiev.ua   patagent@ukr.net
Р/р 37396004 Святошинське відділення "Ощадбанк" № 8069/0413 в м. Києві
МФО 320218, код ЄДРПОУ 02760560